Vakblad artikel

Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit

Artikelen

“Wereldwijd worden steeds meer stoffen geproduceerd. Een deel van die stoffen komt uiteindelijk in het milieu terecht. Het aantal is te groot om elke stof te monitoren en risico’s te beoordelen. Daarom bestaat de behoefte aan een methode die relatief eenvoudig een zo compleet mogelijk beeld geeft van de aanwezigheid van antropogene stoffen. Vitens, WMD & WLN en KWR hebben een zogenoemde ‘brede’ screeningsmethode met behulp van vloeistofchromatografie-hoge resolutie massaspectrometrie (LC-HR-MS) gebruikt. Bij onderzoek van watermonsters van kwetsbare winningen bleek de methode voldoende gevoelig en effectief te zijn. Bovendien zijn enkele niet eerder bekende stoffen in het grondwater aangetoond.”

(Citaat: Leerdam, J.A. van, Bajema, B. et al. – Brede chemische screening voor het monitoren van de waterkwaliteit – H2O-Online (2015)27 oktober)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?