Vakblad artikel

City Blueprints, duurzaamheidsanalyse van de stedelijke waterketen in 45 steden

Artikelen

“Klimaatverandering en verstedelijking zijn wereldwijd bepalend voor de waterbeschikbaarheid, economische ontwikkeling en gezondheid. Aangezien veel steden
kampen met droogte of overstromingen is het noodzakelijk om het stedelijk waterbeheer ingrijpend te verbeteren. De City Blueprint bestaat uit 24 indicatoren waarmee het stedelijk waterbeheer van 45 steden en regio‚Äôs in 27 landen is beoordeeld. De Blue City Index (BCI) is het gemiddelde van deze 24 indicatoren en correleert significant met het bruto nationaal product, bestuurlijke ambities, governance-indicatoren van de Wereldbank en met publieke participatie. De resultaten laten zien dat integrale langetermijnplanning en kennisuitwisseling cruciaal zijn voor duurzame oplossingen.”

(Citaat: Koop, S.H.A., Loosdrecht, L. van, Leeuwen, C.J. van – City Blueprints, duurzaamheidsanalyse van de stedelijke waterketen in 45 steden – H2O-Online (2015)18 september)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?