Vakblad artikel

Nagel KWR project in het nieuws, E. de Buijzer - Duurzame afvoer medicijnen bij UMCU

Artikelen

“De productie van medicijnen is een proces dat (inmiddels) aan strenge milieueisen moet voldoen. Deze milieueisen zijn nog niet overal ter wereld even streng, maar daar wordt de regelgeving langzamerhand op aangepast. Wat veel mensen echter niet weten, is dat zij het milieu ook kunnen vervuilen wanneer ze
medicijnen gebruiken en uitscheiden. Veel stoffen uit medicijnen komen zo in het rioolwater terecht. De rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen deze medicijnresten er niet uithalen, waardoor ze in het oppervlaktewater terecht komen.”

(Citaat: Nagel KWR project in het nieuws, (Buijzer, E.R. de) – Duurzame afvoer medicijnen bij UMCU – Groene etalage (2015), p. 23)

Heeft u een vraag over deze publicatie?