Vakblad artikel

Interview W. van Vierssen, en B. Voortman - Nieuwe apparatuur meet verdamping

Artikelen

“Betrouwbare cijfers over verdamping ontbreken omdat dit moeilijk te meten is. Nieuwe meetapparatuur is ontwikkeld om dat wel mogelijk te maken. De eerste versie van deze apparatuur is geplaatst op een meetstation in nationaal park De Hoge Veluwe. De met de apparatuur ingewonnen verdampingscijfers zijn van groot belang voor het waterbeheer.

Als stelregel geldt dat overal op aarde meer dan de helft van het regenwater verdampt. Dit geldt ook voor de Veluwe. Doordat het merendeel van de neerslag verdampt, blijft er maar een kleine restpost over die doorsijpelt naar het grondwater: de grondwateraanvulling. Betrouwbare verdampingscijfers zijn dan ook van essentieel belang voor het waterbeheer. Met de beschikbaarheid van voldoende water zijn grote belangen gemoeid. Een gebrek aan water in de landbouw leidt tot een daling van de gewasproductie en tot schade aan waardevolle natte natuur. Een nauwkeurige bepaling van de verdamping is daarom noodzakelijk in het operationele waterbeheer.”

(Citaat: Interview (Vierssen, W. van en Voortman, B.R.) – Nieuwe apparatuur meet verdamping – Het Waterschap (2015)10, p.32)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?