Vakblad artikel

De droom van elke waterbehandelaar: QSAR's

Artikelen

“Het is ondoenlijk om voor elk nieuw stofje in bronnen voor drinkwater testen uit te voeren om na te gaan hoe dit stofje het beste verwijderd zou kunnen worden. Mogelijk bieden nieuwe rekenkundige methoden, waarmee staCsCsch verbanden tussen bijvoorbeeld eigenschappen en gedrag van een stof worden berekend (QSAR’s), hier uitkomst. QSAR’s staan nog in de kinderschoenen; er is nog veel validaCe nodig en dat vereist weer heel veel goed gedocumenteerde data. KWR verkent de mogelijkheden om al deze data in een internaConale database te gaan verzamelen.”

(Citaat: Hofman-Caris, C.H.M., Hoek, J.P. van der – De droom van elke waterbehandelaar: QSAR’s – H2O-Online)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?