BTO rapport - BTO 2015.216(s)

De invloed van ijzer op de biomassa-accumulatie in de continue biofoulingmonitor (CBM)

Rapporten

IJzer (Fe), in de vorm van Fe-hydroxide, is in veel drinkwatertypen aanwezig in een
aantoonbare concentratie (> 0,01 mg Fe per liter). Er zijn aanwijzingen dat Fe-hydroxide de
accumulatie van biomassa in het distributiesysteem kan versterken, waardoor de nagroei
toeneemt. In het kader van het BTO-Speerpuntonderzoek van Evides en PWN is daarom
onderzocht of dosering van FeCl3 aan het influent van een continue biofoulingmonitor (CBM)
van invloed is op de accumulatie van actieve biomassa in de betreffende CBM. Deze CBM
werd gevoed met het filtraat van de actieve koolfilters bij pompstation Berenplaat. Lage
concentraties van gedoseerd FeCl3 (0,01 – 0,04 mg Fe/liter) veroorzaakten een sterke toename
van de ijzerafzettingssnelheid (FeAS) (tot ca. 26 mg Fe m-2 d-1), met een specifieke FeAS van ca.
750 mg Fe m-2 d-1 per mg gedoseerd Fe per liter. Ook de biomassa-accumulatie snelheid (BAS)
in de CBM nam sterk toe (van ca. 20 ng ATP m-2 d-1 zonder gedoseerd FeCl3 tot ca. 440 ng ATP
m-2 d-1). Tussen de BAS-toename en de FeAS toename werd een significant en sterk verband
waargenomen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?