Vakblad artikel

Inzicht in efficiëntie van warmtapwaterbereider

Artikelen

“Het aandeel energie voor het opwarmen van tapwater op het totale energiegebruik van een huishouden wordt steeds groter en daarmee ook de invloed op het
rendement van de warmtapwaterbeider. Door uitkomsten van Simdeum® te combineren met een EPC-berekening voor warm tapwater kan inzichtelijk
gemaakt worden wat het totale rendement, de jaarlijkse kosten en CO2-emissie zijn van verschillende typen warmtapwaterbereiders voor een grote variatie aan
huishoudens, elk met hun eigen samenstelling en leidingwaterinstallatie. In het project ‘Efficiënte bereiding warm tapwater’ zijn de mogelijkheden van deze
methodiek onderzocht.”

(Citaat: Moerman, A., Blokker, E.J.M., et al. – Inzicht in efficiëntie van warmtapwaterbereider – TVVL Magazine (2015)9, p.34-37)

Heeft u een vraag over deze publicatie?