Vakblad artikel

Interview R. Hofman-Caris en H. Huiting - Alternatieve en geoptimaliseerde technieken voor zuivering spuiwater

Artikelen

“De tuinbouw is hard op zoek naar betaalbare oplossingen om spuiwater te zuiveren, om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Bij technieken valt ook te leren van andere sectoren, zoals de drinkwaterzuivering.
De technologie om spuiwater te ontdoen van gewasbeschermingsmiddelresten is in ontwikkeling. Binnen de tuinbouwsector is onder andere onderzoek gedaan naar oxidatie met waterstofperoxide in combinatie met uv-behandeling, liefst gebiedsgericht om met zo min mogelijk kosten te voldoen aan komende
wettelijke eisen. Ook valt te leren van andere sectoren. Zo worden bij drinkwaterleidingbedrijven diverse technieken gebruikt en beproefd om ongewenste stoffen en organische verbindingen in het water te verwijderen.

(Citaat: Interview (Hofman-Caris, C.H.M. en Huiting, H.) Alternatieve en geoptimaliseerde technieken voor zuivering spuiwater – Groenten en Fruit (2015)12, p.26-27)

Heeft u een vraag over deze publicatie?