BTO rapport - BTO 2015.055

Grondwateraanvulling en achtergrondverlaging in de provincie Noord-Brabant

Rapporten

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is bijna overal in Nederland de grondwaterstand
gedaald, vooral op de hogere zandgronden. Bij analyses blijkt een paar decimeter van deze
verlaging, de achtergrondverlaging, veelal niet te kunnen worden verklaard. In recente
discussies wordt een mogelijke oorzaak van achtergrondverlaging buiten beschouwing
gelaten: de afname, in de loop der tijden, van de grondwateraanvulling. Dit is de hoeveelheid
neerslagwater die niet verdampt, niet over het maaiveld afstroomt of in het riool verdwijnt,
maar die via de bodem de grondwatervoorraad aanvult.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?