KWR rapport - KWR 2015.049

Toepassing van het "Power to protein" concept in de stedelijke watercyclus van Amsterdam

Rapporten

Het power-to-protein concept is ontwikkeld door de Universiteit Gent en Avecom en richt zich in essentie op het kortsluiten van de stikstofcyclus door rechtstreek ammonium in te bouwen in microbieel eiwit. Binnen het concept wordt gebruik gemaakt van lithotrofe waterstofoxiderende bacteriën die waterstof gebruiken als energiebron voor de vorming van single cell protein of SCP uit koolzuurgas, zuurstof en ammonium. Daarnaast zijn in kleine hoeveelheden mineralen nodig zoals fosfaat (± 9 kg per ton SCP). Avecom heeft inmiddels patent aangevraagd voor het concept om met waterstofoxiderende bacteriën ‘biomoleculen’ te produceren.
Eerste resultaten van Avecom met een kleinschalige opstelling gevoed met high-grade industriële gassen tonen aan dat SCP een eiwitrijke voedingsbron is met een aminozuren- profiel vergelijkbaar met dierlijk eiwit. Het product heeft een bijzonder lage feed conversion ratio ten opzichte van andere eiwitbronnen wat wijst op een zeer hoge efficiëntie in omzetting van de voedingsbronnen. Hierdoor draagt het bij aan het terugdringen van de emissies van broeikasgassen. Verder heeft het product geen smaak of ongewenste consistentie.
Doel van deze studie is het bepalen van de technisch/economische levensvatbaarheid van het concept power-to-protein binnen de watercyclus van de stad Amsterdam middels een integrale studie waarbij relevante vragen zijn gedefinieerd die in een vervolgtraject moeten worden opgelost (technisch, economisch, en anderszins).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?