BTO rapport - BTO 2015.043

BTO Trends MVO Trendrapport 2015

Rapporten

MVO Nederland signaleert zeven trends in het Trendrapport 2015 op basis van gesprekken met experts uit het bedrijfsleven. Door de beschreven trends heen wordt één ding duidelijk, de consument verwacht van iedere producent maatschappelijke betrokkenheid, waarbij ‘de goede dingen’ voor mens en milieu worden gedaan. De watersector kan hier in mee gaan door waar mogelijk gebruik te maken van alternatieve bronnen, het productieproces zo efficiënt mogelijk in te richten en eventueel zelfs leverancier te worden van energie. Bij deze verduurzaming van de keten hoort ook het sluiten van grondstoffen- kringlopen, waarbij grondstoffen van dichter bij huis worden gehaald en na gebruik niet worden gezien als afvalstof, maar als grondstof voor een nieuw proces. Als het gaat om verantwoording afleggen aan de maatschappij vormt Integrated Reporting (IR) een interessante ontwikkeling waarbij bedrijven niet alleen op financieel, maar ook op milieu en sociaal vlak verantwoording afleggen aan de maatschappij.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?