BTO rapport - BTO 2015.028

Overzicht van aanleg-, reparatie- en renovatietechnieken voor sanering van leidingen

Rapporten

In Nederland ligt bijna 120,000 km aan drinkwaterleidingen (exclusief aansluitleidingen) in
de grond die een vervangingswaarde representeren van zo’n 20 miljard euro. De gemiddelde
leeftijd van deze leidingen is zo’n 42 jaar. Traditioneel wordt uitgegaan van een gemiddelde
levensduur van 70 jaar, wat betekent dat de komende decennia een grote
saneringsinvestering van drinkwaterbedrijven wordt gevraagd om het netwerk in een goede
conditie te houden.
Drinkwaterleidingen aan het einde van de levensduur worden traditioneel vervangen in een
open sleuf. Leidingen liggen vaak in bewoond gebied en de ondergrond wordt steeds
drukker met infrastructuur. Toenemende saneringen de komende decennia leiden naar
verwachting dan ook tot meer hinder voor de omgeving.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?