BTO rapport - BTO 2015.033

Verslag Workshop Implementatievisies Sensoring

Rapporten

Op 1 April 2015 werd de BTO workshop Implementatievisies Sensoring voor beleidsbepalers van de
drinkwaterbedrijven en –laboratoria bij KWR in Nieuwegein georganiseerd. Belangrijkste
constateringen/ (actie)punten uit de workshop zijn:
• Voor het bedenken en realiseren van implementatievisies voor sensoring is het nodig dat
waterbedrijven en laboratoria hun doelstellingen verder concretiseren en waar mogelijk
kwantificeren.
• Parallel hieraan geven waterbedrijven en laboratoria aan dat er ruimte is voor KWR om hen
proactief te voorzien van advies over (on)mogelijkheden van sensoring; KWR kan het opstellen
van doelen inhoudelijk ondersteunen door mogelijke toekomsten te schetsen, kritische
overzichten van technologische en modelmatige mogelijkheden aan te reiken en hierin
kennisgedreven keuzes voor te stellen aan de waterbedrijven.
• KWR beoogt aldus een proactieve(re) rol te spelen, enerzijds m.b.t. het ‘prikkelen’ van
drinkwaterbedrijven en laboratoria om te komen tot concretere doelstellingen en anderzijds
mb.t. het presenteren en aantonen van mogelijkheden van (diverse typen) sensoring en
randvoorwaarden voor implementatie hiervan

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?