Vakblad artikel

Interview P. van der Wielen - KWR onderzoekt alles op het gebied van biologische activiteit in drinkwater

Artikelen

“Legionella vermenigvuldigt zich het liefst in een rustige omgeving. Ze nestelt zich daarom in een eencellig dierlijk organisme, een amoebe. Amoebes bevinden zich in de biofilm. Biofilm is een slijmvormig laagje aan de binnenkant van de leiding. KWR, het onderzoeksinstituut in eigendom van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, heeft veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen legionellagroei, amoebes en biofilm. Hoe meer biofilm aanwezig is, des te meer legionellagroei kan plaatsvinden. Paul van der Wielen, expert microbioloog bij KWR, leidt een onderzoeksgroep die alles onderzoekt op het gebied van
biologische activiteit in drinkwater. Hij legt uit wat bepalend is voor de ontwikkeling van biofilm en legionella.”

(Citaat: Interview (P. van der Wielen) – KWR onderzoekt alles op het gebied van biologische activiteit in drinkwater – Hydro 7(2015),p. 8-9)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?