Vakblad artikel

Verwijdering medicijnresten op de RWZI waar pak je het slim aan?

Artikelen

“Veel medicijnen komen via rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in het oppervlaktewaterterecht. KWR Watercycle Research Institute en Deltares ontwikkelden een model om de invloed van rwzi’s op de waterkwaliteit te voorspellen, en rekenden dat door voor twee geneesmiddelen.
Tot 70 procent van de geneesmiddelen komt na inname uiteindelijk in het milieu terecht, voor een belangrijk deel via rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). De concentraties zijn zo laag dat individuele geneesmiddelen geen risico vormen voorde mens. Dat ligt anders voor het ecosysteem. Bovendien zijn de effecten van het uiteindelijke mengsel aan stoffen, zoals dat in het milieu voorkomt, onzeker.

(Citaat: Coppens, H., Wezel, A.P. van, et al. – Verwijdering medicijnresten op de RWZI waar pak je het slim aan? – H2O 48(2015)4 p.38-39)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?