Vakblad artikel

Hatsi-KD Vuistregels in de hydrologie

Artikelen

“In Hatsi-kD vuistregel 77 (Maas, 2010) is een analytische vergelijking gegeven voor de flux door een gat in een scheidende laag tussen twee watervoerende pakketten (vgl 18, hatsi-kD):
Q = ~!!!k2R (1)
Waarin: Q de lekflux (m3/d) is, oFi het stijghoogteverschil tussen de twee watervoerende pakketten (m), R de straal van het gat (m), D de dikte van de scheidende laag (m) en kis het harmonisch gemiddelde van de doorlatendheden van de twee aquifers die door het lek worden kortgesloten (m/d). Als er sprake is van anisotropie, en een anisotropiefactor uan ~10 wordt meegenomen, vervalt de factor ~z. Hierbij wordt opgemerkt dat vgl 2 van Vuistregel 77 een fout bevat: de factor %z is verkeerd meegenomen van de afleiding (bij het herschrijven van het harmonisch gemiddelde in vgl 18 van de afleiding vervalt deze; vgl 18 is de correcte). Deze vergelijking beschouwt het ‘gat’ als oneindig doorlatend, zodat er geen stijghoogteverschil over het gat is.”

(Citaat: Bonte, M., Zaadnoordijk, W.J., Maas, K. – Hatsi-KD Vuistregels in de hydrologie – Stromingen 22(2015)2, p.55-58)

Heeft u een vraag over deze publicatie?