BTO rapport - BTO 2015.205(s)

Programma van eisen voor de uitbreiding van CAVLAR

Rapporten

Assetmanagement voor drinkwaterdistributie is vooral gefocust op leidingdelen. Het
gedachtengoed van asset management kan echter ook worden toegepast op appendages,
zoals afsluiters en brandkranen, door na te denken over het verzamelen van gegevens
tijdens onderhoud en het analyseren van data. Dit geeft de mogelijkheid om kosten, kwaliteit
en risico’s af te wegen. Binnen het BTO project ‘Beheer van distributie-assets’ zijn twee
deelprojecten gedefinieerd die gericht zijn op assetmanagement van appendages. Het eerste
onderdeel is gericht op het beheer en onderhoud van afsluiters, dat vooral een invloed heeft
op de kans van falen van afsluiters (Vreeburg, 2013). In het tweede onderdeel staat het
effect van het falen van afsluiters centraal. Afsluiters zijn noodzakelijk voor de continuïteit
van levering bij onderhoud, voor spuiprogramma’s en bij isolatie van eventuele
leidingbreuken en besmettingen. Als een sectie goed afgesloten kan worden door afsluiters
kan de levering van drinkwater in de rest van het leidingnet kwalitatief en kwantitatief
gewaarborgd worden. Bij het falen van afsluiters is een succesvolle afsluiting van een sectie
niet meer mogelijk. Dit kan allerlei effecten hebben, zoals een toename van het aantal
ondermaatse leveringsminuten (OLM), het treffen van een risicovolle klant, bijvoorbeeld een
ziekenhuis, imagoverlies van het waterleidingbedrijf, klachten, etc.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?