Rapport i.s.m. derden - 2015-16

Waterwijzer Landbouw, fase: modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST

Rapporten

“Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt van een van deze methodes. Landbouw, waterbeheerders en waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methodes, onder meer omdat ze gebaseerd zijn op verouderde meteorologische gegevens en ze niet klimaatrobuust zijn.”

(Citaat: Kroes, J., Bartholomeus, R.P., van Dam, J., et al. – Waterwijzer Landbouw, fase 2: modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST – STOWA 2015-16 (2015))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?