Vakblad artikel

De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa

Artikelen

“De waterhuishouding van het Drentsche Aa-gebied is de afgelopen honderd jaar drastisch veranderd. De ontwatering van de beekdalen en aangrenzende plateaus nam sterk toe. In de jaren go van de vorige eeuw vond een omslag plaats en werden veel middenlopen en sommige plateaugebieden weer eernat. Dit heeft de kwaliteit van moeras- en hooilandvegetaties spectaculair verbeterd. Dit artikel gaat in op de effecten van herstelmaatregelen op de waterhuishouding
van de middenlopen en de uitdagingen die resteren voor verder herstel van dit deel van het Drentsche Aa-gebied.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Schollema, P.P, et al. – De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa – De Levende Natuur 116(2015)3, p.98-103)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?