Vakblad artikel

Interview A. Kolkman en R. Italiaander - KWR zet de trend in wateranalyse

Artikelen

“Het bereik van het drinkwateronderzoek strekt zich uit over het gehele traject, vanaf de waterbronnen tot aan de uiteindelijke tappunten, en gaat niet alleen over water maar ook over de materialen waarin het water wordt opgeslagen en getransporteerd. Maar KWR gaat ook verder de watercyclus in, denk aan oppervlaktewater en afvalwater, ook weer met de nadruk op de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden en -technieken. Annemieke Kolkman geeft als voorbeeld het onderzoek naar drugs in rioolwater dat vorig jaar het nieuws haalde. “Het riool is een soort van afspiegeling van de samenleving. Aanvankelijk was de focus vooral op het gebruik van drugs. Maar je kunt ook de afvalstoffen die vrijkomen bij het produceren van drugs aantonen. Het is namelijk mogelijk om te onderscheiden of stoffen door het lichaam zijn geweest of niet. Dit onderzoek voeren we uit binnen een Europees netwerk. De deelnemers voeren elk jaar een monitoring uit waarbij gedurende een week iedere dag rioolmonsters worden genomen, door heel Europa heen. Vlak na het verschijnen van
deze LabVision kan je weer een publicatie hierover verwachten. En er komt meer, want we willen dit onderzoek ook uitbreiden met biomarkers voor allerlei ziektes.” Ook de microbiologen zijn actief in de bredere waterketen. “We hebben vijf PCR-testen ontwikkeld voor het detecteren van de mogelijk toxine producerende blauwalgen in zwemwater. Ook is er een methode voor ‘source tracking’ ontwikkeld waarmee de bron van fecale besmetting kan worden opgespoord: honden, mensen, paarden, runderen, noem maar op. Met deze informatie kunnen zwemwaterbeheerders gericht maatregelen nemen”, vertelt Ronald Italiaander. Op het gebied van monitoren van grotere organismen (reptielen, amfibieën en vissen) heeft KWR (environmental) eDNA-methoden ontwikkeld. Op basis van dit DNA, dat afkomstig kan zijn van bijvoorbeeld huid- of fecescellen, kan heel specifiek en gevoelig worden vastgesteld welke beestjes er rondzwemmen, zonder dat je ze hoeft te vangen.”

(Citaat: Interview (Kolkman, A. en Italiaander, R.) – KWR zet de trend in wateranalyse – Labvision 26(2015)mei, p.14-18)

Heeft u een vraag over deze publicatie?