Vakblad artikel

Interview K. Zuurbier - Ondergronds waterbuffer helpt Zeeuwse fruitteler

Artikelen

“!!LEAD
De beschikbaarheid van water voor de land- en tuinbouw lijkt vanzelfsprekend. Toch ontstaan er problemen door langere droge periodes en de toenemende waterbehoefte in de sector. Zoetwateropslag in de grond blijkt een succesvolle oplossing. !!/LEAD
Vooral in het voorjaar en de zomer is in de Zeeuwse fruitteelt de behoefte aan zoet water hoog. Het oppompen van zoet grondwater is in de provincie een risico, omdat al snel zout water worden meegezogen. Buffervorming is de enige oplossing, maar tankopslag vraagt veel ruimte. Een innovatieve installatie, de Freshmaker, maakt nu wateropslag in de bodem mogelijk.”

(Citaat: Interview (Zuurbier, K.G.) – Ondergronds waterbuffer helpt Zeeuwse fruitteler – Pomp NL (2015) mei)

Heeft u een vraag over deze publicatie?