BTO rapport - BTO 2015.207(s)

Evaluatie BTO 2014

Rapporten

In het Protocol Bedrijfstakonderzoek 2013-2017 is vastgelegd dat het BTO jaarlijks wordt
geëvalueerd. Het jaar 2013 vormde het eerste jaar van de nieuwe
Samenwerkingsovereenkomst en is dan ook uitvoerig geëvalueerd met de Themagroepen,
Coördinerend Overleg en Directeurenoverleg. Het Coördinerend Overleg heeft samen met
BTO Programmamanagement en met inbreng van de Themagroepen en Speerpuntgroepen
het BTO in 2014 wederom geëvalueerd op drie hoofdaspecten:
• rollen en doelen van het BTO
• processen
• opbrengsten en implementatie daarvan
De BTO-evaluatie 2014 laat geen grote verschillen zien ten opzichte van de evaluatie 2013.
De aansturingsstructuur van Directeurenoverleg, Coördinerend Overleg, Themagroepen en
Speerpuntgroepen functioneert naar tevredenheid. De programmering van onderzoek
verloopt gestructureerd en naar tevredenheid. De vraaggestuurde programmering van het
BTO is met het Speerpuntonderzoek toegenomen, wat zeer wordt gewaardeerd. De
verschillende programma-overstijgende doelen en rollen die voor het BTO zijn gesteld,
worden allemaal ingevuld met de verschillende BTO-onderdelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?