BTO rapport - BTO 2015.015

BTO Trends - Praktijk en Toekomst van Decentrale Drinkwaterproductie

Rapporten

Op 25 november 2013 besloot de BTO Themagroep Trends een
Responsstrategieënonderzoek te laten uitvoeren op het gebied van assetmanagement. Op 13
februari werd de vraag gespecificeerd naar: Hoe hebben de Nederlandse waterbedrijven de
afgelopen vijf jaar gereageerd op de trend richting steeds meer (technische) mogelijkheden
voor burgers om hun huizen af te koppelen van het net en, gezien de cases, welke respons
lijkt de meest kansrijke te zijn richting de toekomst. De Themagroep gaf aan dat de
toegevoegde waarde van het onderzoek ligt in een metareflectie van de mogelijkheden en de
huidige demo’s in de bredere context van maatschappelijke trends.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?