- Mededeling 011

Richtlijnen voor de aanleg van drinkwaterinstallaties met buizen van ongeplasticeerd polyvinylchloride

Rapporten

In artikel 10 van de “Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties”
AVWI-1960 (NEN 1006) worden de soorten pijpen opgesomd, die voor
binnenleidingen toelaatbaar zijn. Daaronder zijn ook de plastieken pijpen
vermeld, echter onder de restrictie, dat voor toepassing schriftelijke toestemming
van de directie van het betrokken waterleidingbedrijf noodzakelijk
is. Overigens wordt in deze voorschriften aan buizen van kunststoffen,
zoals “plastieken pijpen” tegenwoordig worden aangeduid, niet afzonderlijk
aandacht geschonken. In het in 1954 verschenen rapport
van de Commissie Aanleg Binnenleidingen van het KIWA “Richtlijnen
voor de aanleg van drinkwaterinstallaties in woningen” wordt dit materiaal
evenmin behandeld, omdat de toepassing van pijpen van kunststof
zich destijds nog in het experimentele stadium bevond

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?