Mededeling - Mededeling 004

Regelmaat in het optreden van lekken in dienstleidingen

Rapporten

Om een indruk te krij gen van de regelmaat waarmee
lekken in dienstleidingen aan de oppervlakte zichtbaar
worden (zie Mededeling No 2 van de Cowa) zijn de op
verzoek van het KIWA door de Duinwaterleiding van
‘s-Gravenhage verstrekte gegevens over het aantal per
dag (1945 t/m 1956) en per maand (1952 t/m 1956) opgetreden
lekken in dienstleidingen statistisch bewerkt.
De regelmaat waarmee lekken in dienstleidingen aan
de oppervlakte treden bleek over een jaar genomen verre
van gelijkmatig. Het aantal lekken dat in de zomermaanden
naar voren komt, is gemiddeld ca. 50% groter
dan in de wintermaanden. (Dit verschijnsel blijkt intussen
ook bij andere bedrijven – hoewel niet steeds zo geprononceerd
– op te treden

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?