Mededeling - Mededeling 003

Afleiding en beschouwing van enkele vergelijkingen die het lekzoekprobleem beschrijven

Rapporten

Een aantal vergelijkingen, die de invloed van het lekzoeken
op de looptijd van lekken en op het aantal gelijktijdig
aanwezige, de opgespoorde en de aan de oppervlakte
verschijnende lekken in waterleidingen demonstreren,
wordt afgeleid. Deze vergelijkingen worden beheerst door
de verhouding k tussen de omlooptijd, waarin het voorzieningsgebied
wordt gecontroleerd en de gemiddelde looptijd,
die verstrijkt tussen het ontstaan en het aan de
oppervlakte verschijnen van lekken. Bij een gegeven
aantal opgespoorde lekken, aan de oppervlakte verschijnende
lekken en omlooptijd kunnen de looptijd en het
aantal in de grond aanwezige lekken worden berekend.
Dit geldt niet alleen bij regelmatig lekzoeken maar ook
indien in een voorzieningsgebied voor de eerste maal
naar lekken wordt gezocht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?