Mededeling - Mededeling 002

Rapport betreffende het door de Commissie Waterverlies ingestelde onderzoek naar de looptijd van lekken in dienstleidingen

Rapporten

Door de Commissie Waterverlies zijn proeven genomen
om te trachten enig inzicht te krijgen in de looptijd van
lekken in dienstleidingen.
Daartoe zijn %” buisjes van lood, koper, staal en hard
polyvinylchloride door middel van een watermeter en een
dienstkraan op een hoofdleiding aangesloten. In de proefbuisjes
was nabij het uiteinde kunstmatig een lek aangebracht
met een middellijn van 1 mmo De proefleidingen
waren in zandgrond gelegen

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?