BTO rapport - BTO 2015.019

Validatie en standaardisatie van de BPP-test voor drinkwater

Rapporten

Nagroei van micro-organismen in het distributiesysteem is onwenselijk en daarom
streven de Nederlandse drinkwaterbedrijven naar productie van drinkwater dat een
lage groeipotentie heeft voor micro-organismen. Binnen het BTO is de
biomassaproductiepotentie(BPP)-test ontwikkeld, waarmee de groeipotentie van
drinkwater wordt bepaald met behulp van ATP-metingen volgens NEN-EN 16421:2014.
Uit een vergelijking tussen de resultaten van de traditionele AOC-test en de BPP-test is
gebleken dat de BPP-test een vollediger beeld geeft van de hoeveelheid
microbiologische afbreekbare stoffen dan de AOC-methode. Voordat de BPP test
grootschaliger kan worden toegepast is het echter van belang om de test verder te
optimaliseren en standaardiseren. Het doel van dit deelproject is om groeiopbrengst
van de BPP-methode te valideren met een acetaatijklijn in diverse watertypen en om het
effect van toevoegen van een ent te bepalen, zodat de procedure van de methode
verder kan worden gestandaardiseerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?