BTO rapport - BTO 2015.005

Gevolgen inname Lekwater als backup-voor drinkwaterkwaliteit en ecologie duin

Rapporten

De waterkwaliteit van de Lek is de afgelopen 20 jaar fors verbeterd. In veel opzichten is de
kwaliteit van de Lek vergelijkbaar met die van de Maas, hoewel er over en weer natuurlijk
kwaliteitsverschillen bestaan (Fischer, 2011). De bestaande innamefaciliteit in de Lek bij
Bergambacht is op dit moment bedoeld als noodinlaat, wanneer inname uit de Afgedamde
Maas onmogelijk is vanwege calamiteiten. Voor de toekomst wordt echter verwacht dat de
waterkwaliteit van de Maas structureel zal verslechteren, door het vaker en langduriger
optreden van perioden met (extreem) lage afvoer. Voor de Rijn (en dus de Lek) zal dit
klimaateffect minder groot zijn, omdat de Rijn niet exclusief wordt gevoed door regenwater.
In de zomer wordt de afvoer van de Rijn op peil gehouden (tot 80%) door smeltwater uit de
Alpen. Het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit zal met name worden gevoeld
in een regenrivier zoals de Maas (Van Bokhoven & Zwolsman, 2007; Van Vliet & Zwolsman;
2007; Zwolsman et al., 2007). Dat betekent dat Dunea in de toekomst wellicht vaker zal
willen overschakelen op inname van Lekwater. De vraag is wat hiervan de consequenties
kunnen zijn voor de drinkwaterkwaliteit en de ecologie (met name de infiltratieplassen) van
het duingebied

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?