BTO rapport - BTO 2013.030

Backtracing van verontreinigingen in het distributienet. Methoden en bronbepaling met stochastische watervraag

Rapporten

Waterkwaliteitssensoren geven een lokaal beeld van waterkwaliteitsparameters in het distributienet. Door de gegevens van deze sensoren in te voeren in hydraulische modellen is belangrijke informatie te krijgen over stroomopwaarts gelegen delen van het netwerk. Hydraulische modellen kunnen worden ingezet om met behulp van backtracing-algoritmes de effectiviteit van verschillende configuraties sensornetwerken te bepalen. Ook kunnen ze bij een verontreinigingscalamiteit worden ingezet om nauwkeuriger te bepalen waar een mogelijke bron zich bevindt. Dit is bijvoorbeeld uitgewerkt voor leidingnetgebieden in Eindhoven en Almere.
Belang: data waterkwaliteitssensoren optimaal benutten
Als een verontreiniging in het leidingnet wordt ontdekt, is het zaak snel te handelen om de
consequenties te minimaliseren. Wanneer een waterkwaliteitssensor een verontreiniging meet, is een van de hoofdvragen waar deze verontreiniging vandaan komt. Als dit is vastgesteld, kunnen maatregelen worden getroffen om de verdere verspreiding te beperken en om de oorzaak aan te pakken. Door vóór installatie het “blikveld” van mogelijke sensorconfiguraties te bepalen, kan bovendien een optimale configuratie worden ontworpen en kan worden voorspeld hoe goed dat cluster sensoren zal functioneren bij het opsporen van de oorzaak van vervuilingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?