Vakblad artikel

Suspect screening voor datagestuurde prioritering van stoffen in (bronnen van ) drinkwater

Artikelen

“Het is onmogelijk om van alle stoffen die in de waterketen voorkomen concentraties en effecten te bepalen. Het prioriteren (selecteren) van stoffen die risicovol zijn voor de watervoorziening is daarom nodig. Hier prioriteren we drinkwaterrelevante stoffen met een innovatieve methode. We gebruikten ruim 150 monsters uit rwzi-effluent, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater en keken of ruim 5000 op de Europese markt verhandelde stoffen erin voorkomen. In totaal prioriteerden we zo 243 stoffen. Deze methode brengt stoffen voor het voetlicht die op andere manieren niet worden opgemerkt, en is daarmee een waardevolle aanvulling op conventionele prioriteringstechnieken.”

(Citaat: Sjerps, R.M.A., Vughs, D.M., et al. – Suspect screening voor datagestuurde prioritering van stoffen in (bronnen van ) drinkwater – H2O-Online (2015)9 april)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?