Vakblad artikel

Interview A. van Wezel - Belofte of bedreiging opkomst van nanotechnologie risico maar ook kans voor watersector

Artikelen

“Nanotechnologie kan producten en processen ingrijpend verbeteren. Tegelijk zijn er zorgen over de effecten op het milieu, bijvoorbeeld als deze stoffen in het oppervlaktewater belanden. “Je kunt pas iets zeggen over risico’s als je ze ook kunt meten en modelleren”, meent Annemarie van Wezel, onderzoeker bij
KWR en hoogleraar waterkwaliteit en menselijke gezondheid aan de Universiteit Utrecht. KWR ontwikkelde meetmethoden die intussen in de Nederlandse praktijk zijn toegepast. En dat levert goed nieuws: nanodeeltjes zijn gemeten in het influent van de waterzuivering, maar worden nog niet in het effluent of
in oppervlaktewater gevonden. Van Wezel: “Ze worden dus nog niet in het milieu aangetroffen. Althans niet boven de gevoelige detectielimieten van onze meetmethoden. Daarbij moet worden opgemerkt dat het gebruik van nanodeeltjes nog niet heel groot is, in vergelijking tot andere stoffen, maar er is veel groei in dit marktsegment te verwachten.”

(Citaat: Elshof, L. (Interview Wezel, A.P. van) – Belofte of bedreiging opkomst van nanotechnologie risico maar ook kans voor watersector – WaterForum 11(2015)1, p.38-43)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?