Vakblad artikel

Interview Paauwe, en Paalman - Bodem als buffer ondergrondse opslag van zoetwater

Artikelen

“Nederland moet zich wapenen tegen verzilting en verdroging. Ondergrondse waterberging kan een oplossing zijn voor het dreigend tekort aan zoetwater.
Het principe is even eenvoudig als doeltreffend: overtollig zoetwater in natte periodes opslaan in de bodem en het in droge periodes weer terugwinnen.
Moeten we dat niet veel meer doen?’

(Citaat: Kesteren; Interview (Paauwe, C., en Paalman, M.A.A.) – Bodem als buffer ondergrondse opslag van zoetwater – H2O 48(2015)3, p.12-16)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?