Vakblad artikel

Nederlandse zoethouder wereldwijd toepasbaar

Artikelen

“De afgelopen tien jaar zijn verschillende concepten ontwikkeld om zoet en zout (brak) grondwater beter te beheren en zo de zoetwatervoorziening in delta’s te verbeteren. Een van die concepten, de Freshkeeper, staat ook internationaal in de belangstelling. Via publiek-private samenwerking van KWR, Vitens, BAM en ARCADIS wordt dit concept straks ook in kustgebieden elders in de wereld toegepast.”

(Citaat: Raat, K.J., Oosterhof, A., et al. – Nederlandse zoethouder wereldwijd toepasbaar; H2O-Online (2015)15 maart)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?