Vakblad artikel

Interview K. Roest - Kan watertechnologie meer groei opleveren

Artikelen

“Nederland wil meer verdienen aan watertechnologie. Dat is ook het doel van de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI). Bedrijven die samen met kennisinstellingen innovatieve projecten opzetten kunnen een (soms aanzienlijke) bijdrage krijgen. Hoe werkt dat precies? En wat heeft de regeling voor moois opgeleverd?
Fosfaat terugwinnen uit afvalwater op Schiphol; een methode om vroegtijdig watertekort of -overlast voor agrariërs te signaleren; een warmtewisselaar in combinatie met warmte-koudeopslag om te voorkomen dat leidingwater teveel opwarmt. Het zijn enkele van de vijftig onderzoeksprojecten die bij KWR Watercycle Research Institute zijn gestart in het kader van de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI). KWR is één van de kennisinstellingen die zijn aangewezen om onderzoeksprojecten om te zetten in publiek-private samenwerking. Het instituut doet vooral ‘industrieel onderzoek” naar de
toepasbaarheid van nieuwe kennis.”

(Citaat: Boorsma, P. (Interview Roest, K.)- Kan watertechnologie meer groei opleveren; H2O 48(2015)1, p.4-6)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?