Vakblad artikel

Computermodellen nieuw hulpmiddel waterzuivering

Artikelen

“Het is ondoenlijk om voor elk nieuw stofje in drinkwaterbronnen of afvalwater te testen hoe dit stofje het beste verwijderd kan worden. Mogelijk bieden QSAR’s
uitkomst, nieuwe methoden waarmee statistisch verbanden tussen chemische eigenschappen van een stof en bijvoorbeeld zijn gedrag in zuiveringsinstallaties
worden berekend. QSAR’s staan nog in de kinderschoenen; er zijn vooral heel veel goed gedocumenteerde data nodig. KWR verkent de mogelijkheden voor een internationale database.”

(Citaat: Hofman-Caris, C.H.M – Computermodellen nieuw hulpmiddel waterzuivering – H2O 48 (2015)1, p.40-41)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?