BTO rapport - BTO 2014.070

Trendalert Scenarios voor de Circulaire Economie

Rapporten

Het KIDV is op 1 januari 2013 opgericht naar aanleiding van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Daarin hebben het Rijk, het verpakkend bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat bedrijven de komende jaren meer verpakkingsmateriaal hergebruiken en de verpakkingsketen verduurzamen. In 2013 ontwikkelde het KIDV vier ‘what-if-scenario’s’ voor de toekomst van de circulaire economie.
In ieder scenario staan andere mondiale vraagstukken centraal. De vraagstukken die aan de orde komen, zijn: energieschaarste, grondstoffenschaarste,
voedselschaarste en klimaatverandering. In deze trendalert verkennen we de relevantie van de thematiek voor drinkwaterbedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?