BTO rapport - BTO 2014.071

Trendalert Neonicotinoïden in water

Rapporten

In 2013 stelde de Europese Commissie een tweejarige moratorium in op het gebruik van drie types neonicotinoïden (neuro-actieve insecticiden) voor bloeiende gewassen. Aanleiding was een advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), die stelde vast dat deze stoffen een ‘onacceptabel risico’ zijn voor bijen. Alleen al in Nederland zijn er zo’n 350 bijensoorten, waarvan meer dan de helft door uitsterven wordt bedreigt. Ongeveer 60 % van de groenten en fruit die we in Nederland eten is door bijen bestoven. En in China zijn ze al bezig met kwastjes de appels en peren te bestuiven. Maar de link tussen bijensterfte en neonicotinoïden is niet zomaar gelegd. Het (wetenschappelijk) debat is al sinds de 1990’s gaande. Halverwege 2014 is er sprake van een wending. Wetenschappers vinden ook verbanden tussen concentraties neonicotinoïden en het verdwijnen van vogels uit bepaalde gebieden. De milieuschade van deze stoffen is misschien breder dan eerder werd gedacht. Zijn er gevolgen voor de waterbedrijven?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?