BTO rapport - BTO 2014.065

Trendalert Op naar een nieuwe risicobenadering

Rapporten

De zorg voor fysieke veiligheid is een kerntaak van de overheid. De overheid is de afgelopen decennia in toenemende mate aangesproken op het afdekken van
allerhande risico’s voor burgers en bedrijven, maar kan de verantwoordelijkheid voor veiligheid en de rekening voor schade niet alleen opbrengen. Deze trendalert signaleert een paradigmaverschuiving – van het reactief naar proactief omgaan met risico’s en onzekerheden -, gaat na wat het nieuw paradigma wel of niet anders maakt, en bespreekt vanuit het perspectief van het Deltaprogramma de relevantie voor de watersector.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?