BTO rapport - BTO 2013.073

Trendalert Kenniscoproductie en valorisatie

Rapporten

In het nieuwe Europese innovatie- en onderzoeks- programma Horizon 2020 wordt veel belang gehecht aan kenniscoproductie en kennisvalorisatie.
Kenniscoproductie is het ontwikkelen van kennis door wetenschappers samen met mensen uit beleid en praktijk. Hiermee wordt beoogd dat onderzoeks- resultaten bijdragen aan het beheersen van grote maatschappelijke problemen als klimaatverandering, vergrijzing of migratie. Er bestaan echter geen vaststaande mechanismen om kenniscoproductie te organiseren en om te waarborgen dat kenniscoproductie uiteindelijk tot bruikbare kennis leidt. Deze trendalert signaleert een doorzettende trend in (Europees) onderzoek en innovatie en verkent de mogelijke betekenis daarvan voor de watersector.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?