BTO rapport - BTO 2014.073

Trendalert Burgermacht OF Eigen Kracht?

Rapporten

In het in Maart 2014 verschenen rapport Burgermacht op Eigen Kracht presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een brede verkenning naar burgerparticipatie in Nederland. Het maakt daarbij onderscheid tussen twee vormen van participatie: beleidsbeïnvloedende participatie (burgermacht) en zelfredzame burgerparticipatie (eigen kracht). Zoals het SCP en ook deskundigen daarbuiten aangeven richt het huidige kabinetsbeleid zich vooral op deze tweede vorm van participatie. Critici menen dat dit vooral uit het oogpunt van overheidsbezuinigingen gebeurt en dat er sprake is van deprofessionalisering.
Ze wijzen daarbij op de sociaal-economische consequenties van deze ontwikkeling. Voor drinkwaterbedrijven betekent dit nieuwe vormen van interactie met burger en, vanwege bezuinigingen, mogelijk minder draagvlak voor de collectieve drinkwatervoorziening.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?