BTO rapport - BTO 2013.067

Trendalert Actieve Ouderen

Rapporten

De Nederlandse bevolking vergrijst in snel tempo. De verwachting is dat het aantal 65-plussers tot in 2040 toeneemt van 2,4 miljoen naar 4,5 miljoen mensen. Vergrijzing wordt in het maatschappelijke debat vaak geassocieerd met het onbetaalbaar worden van pensioenvoorzieningen en zorg. Het rapport ‘Actief ouder worden in Nederland’ van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut probeert de vergrijzing op een meer genuanceerde manier te bekijken. Actieve ouderen dragen zelf bij aan het vergrijzingsbestendig maken van onze samenleving, dankzij onder meer een groeiende arbeidsparticipatie, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?