BTO rapport - BTO 2014.068

Trendalert De toekomst van voedsel

Rapporten

Met het oog op een groeiende wereldbevolking, stijgende welvaart en schaarste aan grondstoffen, zoeken we naar de gezondste, goedkoopste en duurzaamste manier om de wereld van die voedingsstoffen te voorzien. Dit vraagstuk kan vanuit twee perspectieven bekeken worden: het technologische perspectief, gericht op optimalisatie van voedsel (voedingswaarde, houdbaarheid, groeisnelheid) en het ecologische perspectief, gericht op minimalisatie van milieudruk en integratie van voedselproductie met het ecosysteem. In deze trendalert bespreken we het gebruik insecten en algen voor voeding als potentiële oplossing voor de schaarste aan met name eiwitten. Hoewel deze ontwikkeling ook zeker ecologische aspecten heeft, betekent het gebruik van deze bronnen een verdere technologisering van onze voeding en een toename in het gebruik van ‘processed food’. Het ecologische perspectief raakt mogelijk op de achtergrond. Welke invloed heeft dit op de watersector? Hoe speelt deze discussie in de watersector? In hoeverre zal onze perceptie op de kwaliteit en samenstelling van drinkwater veranderen door hoe we tegen ons voedsel aankijken?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?