BTO rapport - BTO 2013.070

Trendalert Een wereld in onzekerheid

Rapporten

Waarheen beweegt het internationale systeem? Die vraag staat centraal in de jaarlijkse strategische monitor die de gezaghebbende denktank over internationale betrekkingen Clingendael in 2013 voor de tweede keer uitbracht. Gezien het profiel van Clingendael moet “het internationale systeem” vooral in politieke zin worden opgevat en tegen een achtergrond van de thema’s ‘mondiale veiligheid en stabiliteit’. In de strategische monitor worden (geo)politieke trends en ontwikkelingen in kaart gebracht en geprojecteerd in vier toekomstscenario’s (zie plaatje hieronder). Deze trendalert schetst de achtergrond van deze scenario’s en presenteert de belangrijkste conclusies van “een wereld in onzekerheid”, de titel van de strategische monitor 2013. Water als essentiële hulpbron speelt een niet te onderschatten rol in de vorming van dit systeem. Concrete aanbevelingen worden gedaan voor de Nederlandse watersector in internationaal verband. Moeten we ons bijvoorbeeld herbezinnen op het Westers model van watermanagement?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?