BTO rapport - BTO 2013.068

Trendalert JRC IWA

Rapporten

IWA is een mondiaal netwerk van meer dan 10,000 professionals uit alle delen van de watercyclus die werkzaam zijn op verschillende gebieden van onderzoek tot in de praktijk. Het Joint Research Centre (JRC) is de wetenschappelijke en technische tak van de Europese Commissie en daarmee verantwoordelijk voor het verstrekken van wetenschappelijk advies en technische kennis om de ontwikkeling van EU-beleid te ondersteunen. Recentelijk hebben deze twee organisaties allebei, afzonderlijk van elkaar, een inventarisatie gemaakt van trends die impact kunnen hebben op de watersector. In deze trendalert geven we een korte beschrijving van deze diverse trends, per SEPTED dimensie, en maken we de eerste vertaalslag naar mogelijke consequenties voor de Nederlandse watersector.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?