BTO rapport - BTO 2014.074

Trend Alert Transatlantic Trade and Investment Partnership

Rapporten

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is het veelbesproken aanstaande handelsverdrag tussen de Verenigde Staten (VS) en Europa. Het verdrag is onder meer gericht op het wegnemen van handelsbelemmeringen en het faciliteren van zogeheten Foreign Direct Investments (FDI). Omdat tarieven al laag zijn tussen Europa en de VS verwacht men vooral harmonisering van normen en regelgeving. De mate waarin dat zal plaatsvinden is onderwerp van onderhandelingen, die grotendeels in het geheim plaatsvinden. De directe gevolgen voor de watersector zijn gering, maar de indirecte gevolgen kunnen groot zijn. Verwachting is dat de druk om te privatiseren toeneemt en er meer aandacht komt voor concurrentiebelemmering door de overheid. Daarnaast kan de ruimte voor de overheid om milieubeschermende maatregelen te nemen, afnemen, onder meer met betrekking tot schaliegas.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?