BTO rapport - BTO 2014.066

Trendalert Nationale veranderagenda door 75 topvrouwen

Rapporten

Op dit moment studeren meer vrouwen dan mannen, groeit het percentage managementfuncties dat door vrouwen wordt bekleed, en zien we dat vrouwen méér vrouwen aantrekken; het vrouwelijke perspectief wordt van steeds meer invloed op de werkvloer. Hoe zien deze vrouwen de toekomst van BV Nederland, en op welke manier gaan we met die toekomst om? Dat is de vraag die strategisch adviesbureau A.T. Kearney heeft voorgelegd aan 75 Nederlandse vrouwelijke topbestuurders. Dit heeft geresulteerd in een drieledige veranderagenda:
1. Durven en doen: lef en doorbraak forceren
2. Delen en doorgeven: samenwerking en sharing
3. Doordacht en duurzaam: van korte naar lange termijn
In deze trendalert zijn bovenstaande handvatten beschreven en vertaald tot een handelingsperspectief voor de watersector.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?