BTO rapport - BTO 2013.065

Trendalert Groene Daken en Soil Sealing

Rapporten

Groene daken; we zien ze steeds vaker terug in het stadsbeeld, van dikke bodemlagen met veel verschillende soorten planten die zelfs als daktuin worden gebruikt, tot een dun substraat waar kleine vetplantjes en mossen op groeien. Groene daken dragen bij aan betere waterberging in de stad en kunnen daarmee een belangrijk instrument worden in de strijd tegen soil sealing (bodemafdekking). De EU heeft het tegengaan van soil sealing hoog op de prioriteitenlijst gezet. Hoe bieden groene daken een oplossing voor soil sealing en welke voordelen brengen ze nog meer? Welke barrières bestaan er die de toepassing van groene daken blokkeren en met welke strategieën kunnen we die opheffen?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?