BTO rapport - BTO 2013.066

Trendalert Serious Gaming

Rapporten

Bij games denk je als eerste aan vertier en entertainment. In de vorm van serious gaming vindt het spel steeds meer zijn weg naar de werkvloer. Serious games dagen je uit beter te worden in het spel, je leert erdoor anders samen te werken, een alternatieve strategie te bepalen en je kunt meer kennis van een onderwerp of proces krijgen. De Stichting Toekomstbeeld der Techniek heeft een overzicht opgesteld van de ontwikkelingen in serious gaming. Ze voorspelt een gouden toekomst voor deze tak van de creatieve industrie. In de watersector zijn de eerste positieve ervaringen opgedaan met serious gaming bij gezamenlijke wateropgaven in gebiedsontwikkeling. Deze trendalert eindigt met een opsomming van de toegevoegde waarde van serious gaming voor waterorganisaties.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?