BTO rapport - BTO 2014.069

Trendalert De Sociale Staat van Nederland 2013

Rapporten

In deze trendalert wordt de sociale staat van Nederland (Sociale Staat van Nederland 2013, SCP) beschreven en worden relevante links gelegd naar de watersector (o.a. participatiesamenleving en armoede). In 2012 was de waardering voor de algemene leefsituatie (leefsituatie index op basis van 8 thema’s) van alle bevolkingsgroepen in Nederland hoger dan 10 jaar ervoor. Echter, tussen 2010 en 2013 trad voor het eerst in 30 jaar een verslechtering op. De economische crisis heeft zich de laatste jaren laten gelden in termen van koopkrachtverlies, een oplopende werkloosheid en een toename van de armoede. Ook het denken over de rol van de overheid bij het beschermen ondersteunen van burgers die om welke reden dan ook kwetsbaar zijn, is aan het veranderen. De overheid trekt zich terug, en de verantwoordelijkheid over zorg, jeugd en arbeid wordt gedecentraliseerd van nationale naar lokale overheden. Tegenover deze neerwaartse trends staat dat al meer dan 10 jaar lang 80% van de Nederlanders zegt gelukkig te zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?